เช็คเงินเกษตรกร/เช็คเงินเยียวยาเกษตรกร 2024 

สำหรับปีนี้ที่การระบาดของโรคโควิด 19 ยังคงมีการระบาดอย่างต่อเนื่องเป็นวงกว้าง ไม่มีทีท่าว่าสถานการณ์จะคลี่คลายลงได้ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วนรวมทั้งไม่เว้นแม่แต่กลุ่มเกษตรกรด้วย ดังนั้นธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ หรือ ธกส.จึงมีนโยบายเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรอีกครั้งในชื่อโครงการเงินเยียวยาเกษตรกร 2567 โดยโครงการล่าสุดในปัจจุบันคือโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว  

ในปัจจุบันเกษตรกรหลายรายที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวต่างก็พากันอยากทราบว่าสามารถเช็คเงินเกษตรกรได้เมื่อไหร่ และจะเช็คอย่างไร หรือมีรายละเอียดอย่างไรบ้าง วันนี้เราจะมาหาคำตอบไปพร้อมกัน

วิธีเช็คเงินเกษตรกร 

ก่อนที่จะเช็คเงินเกษตรกรนั้น ผู้ใช้งานจะต้องมีการตรวจสอบสิทธิ์เกษตรกรเสียก่อน โดยเช็คเงินเยียวยาเกษตรกรตรวจสอบสถานะได้ผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ chongkho.inbaac.com โดยเมื่อเข้าสู่เว็บไซต์ดังกล่าวแล้ว ผู้ใช้งานจะต้องกรอกหมายเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก แล้วกด ค้นหา ซึ่งหากมีการลงทะเบียนไว้ ก็จะมีการแสดงผลทั้งชื่อโครงการที่ได้เข้าร่วม หมายเลขบัญชีธนาคาร ธอส.ของผู้ได้รับสิทธิ์ วันที่โอนเงินและสถานะของสิทธิ์ เป็นต้น เมื่อทำการธกส ตรวจสอบสิทธิ์เรียบร้อยแล้วและมีข้อความขึ้นว่า ได้รับเงินโอน ผู้ใช้งานสามารถเช็คเงินเกษตรกร/เช็คเงินเกษตรกร 2567 เข้าหรือยังได้ โดยการเข้าแอพพลิเคชั่นของธนาคาร ธอส. (แอพ ธ.ก.ส. A-Mobile) เพื่อเช็คยอดเงินได้เลย และสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้มีการดาวโหลดแอพ ธ.ก.ส. A-Mobile เราก็ขอแนะนำให้รีบดาวโหลดโดยด่วนเพราะนอกจากจะใช้งานง่ายและไม่ยุ่งยากแล้ว ท่านก็สามารถเช็คเงินเกษตรกร โครงการต่างๆ ที่ทางภาครัฐได้สะดวกยิ่งขึ้นด้วย

เช็คเงินเกษตรกร 2567 ล่าสุดสำหรับโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว 

อีกหนึ่งโครงการที่เป็นที่จับตามองสำหรับโครงการเงินประกันรายได้ผู้ปลูกข้าว เช็คเงินช่วยเหลือชาวนาปี63/64ล่าสุดวันนี้ สรุปไว้ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2567 งวดที่ 27 รอบที่1 จะมีราคาประกันรายได้และราคาชดเชยส่วนต่างเยียวยาเกษตรกรล่าสุด ดังนี้

  • ข้าวเปลือกหอมมะลิ  สิ้นสุดฤดูการเก็บเกี่ยว จึงไม่ได้รับการจ่ายชดเชย
  • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่  ราคาตันละ 11,614.26 บาท มีส่วนต่างตันละ 2,385.74 บาท
  • ข้าวเปลือกเจ้า  ราคาตันละ 9,327.12 บาท มีส่วนต่างตันละ  672.88 บาท
  • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี  ราคาตันละ 10,731.16 บาท มีส่วนต่างตันละ 268.84 บาท
  • ข้าวเปลือกเหนียว  ราคาตันละ 10,68046 บาท มีส่วนต่างตันละ 1,319.54 บาท

อย่างไรก็ตามการผู้ที่สามารถเช็คเงินเกษตรกรในโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวได้นั้นจะต้องเป็นผู้ที่ได้สมัครหรือขึ้นทะเบียนไว้ก่อนกับกรมส่งเสริมการเกษตรกรโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์และจะมีการทยอยโอนเงินให้แก่ธนาคารต่าง ๆ เข้าบัญชีในทุก ๆ สาขาตั้งแต่วันที่ 16 พ.ย.63 

ในส่วนของเกษตรกรบางกลุ่มที่ทำการเช็คเงินเกษตรกรแล้วยังไม่ได้รับเงินก็แนะนำให้นำสมุดเล่มเขียวและสมุดบัญชีเงินฝากของ ธกส.ที่มีพร้อมบัตรประชาชนไปติดต่อที่ธนาคาร ธกส.สาขาที่ได้เปิดบัญชีไว้เพื่อทำการแจ้งเรื่อง

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
?>