โครงการรัฐบาล แจกเงิน ปี 2024

ถือเป็นประวัติศาสตร์ของประเทศไทยเลยก็ว่าได้สำหรับในปี 2567 ที่ทางภาครัฐได้มีโครงการแจกเงินในรูปแบบต่าง ๆ ช่วยลดการไปกู้เงินผ่านแอพเงินด่วนออนไลน์เป็นจำนวนมากเพื่อที่จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในทุก ๆ กลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด 19 ที่ยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง โดยการระบาดของโรคเป็นวงกว้างทำให้ทุกกลุ่มอาชีพไม่สามารถประกอบอาชีพหารายได้ได้ตามปกติส่งผลโดยตรงต่อรายได้ประชาชนในทุกภาคส่วนซึ่งภาวะนี้ก็ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยรวมด้วย ดังนั้นทางภาครัฐจึงได้มีการประชุม ครม.และมีมติที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าวในเบื้องต้นด้วยวิธีการแจกเงินรอบใหม่ให้แก่ประชาชนในทุก ๆ กลุ่มเพื่อช่วยเยียวยาและกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยการแจกเงินผ่านโครงการต่าง ๆ ดังนี้

โครงการคนละครึ่ง “แจกเงิน 3500” 

เฟสสามคนละครึ่งเป็นโครงการแจกเงินที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก ผู้ใช้งานจะต้องมีแอพเป๋าตัง โดยรัฐบาลแจกเงินล่าสุดอยู่ที 3500 บาทเข้าสู่ G-Wallet ในแอพเป๋าตังและผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องเติมเงินเข้า G-Wallet อีก 3500 บาท ในการใช้จ่ายในร้านที่เข้าร่วมโครงการจะใช้ได้วันละไม่เกิน 300 บาท คือภาครัฐออกให้ 150 บาทและเราออกเอง 150 บาท

โครงการ ม.33 เรารักกัน “แจกเงิน 4000”

โครงการ ม.33 เรารักกันเป็นโครงการที่รัฐจะแจกเงินให้กลุ่มผู้ประกันตนมาตรา 33 หรือกลุ่มที่ใช้ประกันสังคม แต่จะต้องมีเงินเก็บในบัญชีไม่เกิน 5 แสนบาท โดยเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนได้ตั้งแต่ 21 กุมภาพันธ์ – 7 มีนาคม 2567 ที่เว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com ซึ่งการใช้งานโครงการก็เช่นเดิม คือจะมีการแจกเงินเยียวรอบใหม่เข้าแอพเป๋าตังครั้งละ 1000 บาท เป็นเวลา 4 สัปดาห์ รวม 4000 บาท

โครงการเราไม่ทิ้งกัน“แจกเงิน 5000” สามเดือน

มาตรการเยียวยาสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19 อีกหนึ่งโครงการดีๆ จากรัฐบาลที่จะแจกเงินครั้งละ 5000 บาท เป็นระยะเวลาทั้งหมด 3 เดือนโดยจะแจกตังค์ฟรีโอนเข้าบัญชีธนาคารครั้งละ 5000 บาท สามารถสมัครออนไลน์ที่เว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com จัดเป็นมาตรการเยียวยาเกษตรกรอีกรูปแบบหนึ่ง

โครงการสงเคราะห์บุตรรัฐบาล   

ข่าวดีจากสำนักงานประกันสังคมได้มีการปรับเงินสงเคราะห์บุตรจากเดิมแจกเงิน 600 บาทต่อบุตร 1 คนเพิ่มมาเป็น 800 บาทต่อบุตร 1 คน โดยผู้ที่จะได้รับเงินรัฐบาลในส่วนนี้จะต้องเป็นผู้ที่ประกันตน ม.33 และ ม.39 เท่านั้น และจะต้องมีการส่งเงินสมทบมาแล้ว 12 เดือนภายในระยะเวลา 36 เดือน นั่นก็คือนับย้อนหลังไป 36 เดือนจะต้องมีการส่งเงินสมทบ 12 เดือนโดยทั้ง 12 เดือนจะส่งติดต่อกันหรือไม่ติดต่อกันก็ได้ และบุตรที่มีจะต้องเป็นบุตรที่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยจะเริ่มแจกเงินตั้งแต่แรกเกิดจนกระทั่งอายุครบ 6 ปี แต่ถ้าบุตรเสียชีวิตหรือมีการมอบให้เป็นบุตรบุญธรรมผู้อื่นเงินก้อนนี้ก็จะถูกตัดสิทธิ์ในทันที

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial