สูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ บาท
วงเงินที่ได้รับ
8-22% ต่อปี
อัตราดอกเบี้ย
สูงสุด 60 เดือน
ระยะเวลาชำระคืน
สินเชื่ออาชีพอิสระธนาคารกรุงเทพผ่อนสบาย

สินเชื่ออาชีพอิสระธนาคารกรุงเทพ สำหรับผู้ประกอบกิจการแบบมีหลักประกัน

สินเชื่ออาชีพอิสระธนาคารกรุงเทพ โดยปกติส่วนมากจะได้ยินสินเชื่ออาชีพอิสระจากธนาคารประชาชนต่าง ๆ เช่น ธนาคารออมสิน, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร,หรือสินเชื่อธนาคารกสิกรไทย ซึ่งโดยรวมก็มีสินเชื่อมาตามหลักการมาตรการช่วยเหลือกับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด หรือเพื่อช่วยให้ลูกค้าเข้าถึงสินเชื่อได้ถึงแม้จะมีรายได้น้อย ในส่วนของสินเชื่อธนาคารกรุงเทพก็จะมีวัตุประสงค์ที่ต่างกันออกไป

สินเชื่ออาชีพอิสระธนาคารกรุงเทพ ต่างจากสินเชื่อสําหรับอาชีพอิสระ ธนาคารอื่นอย่างไร

สินเชื่ออาชีพอิสระธนาคารกรุงเทพ มีข้อดีอย่างไร

สำหรับวงเงินสินเชื่อธนาคารกรุงเทพ ต้องยอมรับว่าใครที่ได้รับการอนุมัติจะต้องมีความมั่นคง และมีความน่าเชื่อถือในกิจการที่ทำอยู่ พร้อมทั้งมีเงินหมุนเวียนในกิจการต่อเดือนที่จะต้องสามารถแสดงหลักฐานของรายได้ต่อเดือน รวมทั้งจะต้องมีใบจดทะเบียนบริษัทหรือกิจการนั้น ๆ อย่างชัดเจน เพื่อที่จะสามารถสมัครสินเชื่ออาชีพอิสระธนาคารกรุงเทพ สินเชื่อบัวหลวงเพิ่มทรัพย์ และสินเชื่อบัวหลวงพูนทรัพย์ ซึ่งจะได้วงเงินสินเชื่อสูงพอสมควร เพราะจะต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

สินเชื่ออาชีพอิสระธนาคารกรุงเทพ เปรียเทียบกับสินเชื่อธนาคารกสิกรไทย

สินเชื่ออาชีพอิสระธนาคารกรุงเทพ จะมีสินเชื่อบัวหลวงเพิ่มทรัพย์ และสินเชื่อบัวหลวงพูนทรัพย์ โดยเทียบกับสินเชื่อของธนาคารกสิกรไทย สำหรับสินเชื่อ Xpress Loan และสินเชื่อบัตรกดเงินสด Xpress Cash ซึ่งเงื่อนไขในการสมัครจะแตกต่างกันมาก โดยผู้สมัครจะต้องเป็นบุคคลธรรมดา ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนเพียง 15,000 บาท และสมัครได้โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันกับสินเชื่อสําหรับอาชีพอิสระ 

ในส่วนของวงเงินสินเชื่อ สูงสุดก็จะได้น้อยกว่าเพียงเล็กน้อย ด้วยอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่า โดยรวมไม่เกิน 25% ต่อปี หากจะดูขั้นตอน หรือคุณสมบัติแล้ว สินเชื่ออาชีพอิสระของธนาคารกสิกรไทยจะสมัครง่ายกว่า เพราะสามารถจะสมัครผ่านแอพแล้ว เงื่อนไขต่าง ๆ ดูง่ายกว่ามากการสมัครสินเชื่ออาชีพอิสระธนาคารกรุงเทพ

สินเชื่ออาชีพอิสระธนาคารกรุงเทพ กับสินเชื่อบัวหลวง ไอซัพพลาย

จากสินเชื่อของธนาคารกรุงเทพที่กล่าวมาข้างต้นนั้น ที่เป็นสินเชื่ออาชีพอิสระธนาคารกรุงเทพ แล้วก็ยังมีสินเชื่อบัวหลวง ไอซัพพลาย เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการให้มีทุนหมุนเวียนในระยะสั้น ซึ่งเป็นระบบออนไลน์ ที่จะช่วยในการชำระค่าสินค้าเพื่อที่จะนำมาใช้ในกิจการ โดยการคิดอัตราดอกเบี้ยพิเศษ ซึ่งเป็นการสนับสนุนให้กิจการได้มีโอกาสได้พัฒนาให้ได้มีผลประกอบการที่ดีขึ้น มีเงินทุนเพิ่มขึ้น

สินเชื่อสําหรับอาชีพอิสระ ของธนาคารกรุงเทพ จากรายละเอียดต่าง ๆ ที่พอจะทราบรายละเอียดเบื้องต้น ทำให้ผู้ที่มีรายได้น้อย เข้าถึงกลุ่มสินเชื่อของธนาคารกรุงเทพได้ยากมาก ๆ ซึ่งอาจจะเป็นเพราะสินเชื่อสินเชื่ออาชีพอิสระธนาคารกรุงเทพจะเป็นกลุ่มผู้ประกอบการขนาดใหญ่พอสมควร ทำให้ผู้ที่มีอาชีพอิสระ หรือกิจการต่าง ๆ มีผลประกอบการน้อยไม่สามารถจะสมัครได้ และจึงหันไปขอสมัครสินเชื่อจากธนาคารอื่นนั่นเอง

แหล่งเงินด่วนต่างๆ

2000-100000 บาท บาท
วงเงินที่ได้รับ
ไม่เกิน 33% ต่อปี
อัตราดอกเบี้ย
สูงสุด 12 เดือน
ระยะเวลาชำระคืน
ฟินิกซ์ห้าให้มันนี่ที่มีสินเชื่อออกมามากมาย
2000 - 50000 บาท บาท
วงเงินที่ได้รับ
15% ต่อปี
อัตราดอกเบี้ย
สูงสุด 60 เดือน
ระยะเวลาชำระคืน
เงินฉุกเฉินกสิกร 50000 บาทคิดอัตราดอกเบี้ย 15​%ต่อปี
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial